Zero Emission Regional Aviation Conference

Electric aircraft

MOBILISING THE FULL ECOSYSTEM

Grønn luftfart inviterer til vår første tverrfaglige, internasjonale konferanse for regional nullutslippsluftfart i Oslo 18. oktober. Meld deg på «Zero Emission Regional Aviation Conference – Mobilising the full ecosystem» her.

Det haster med å få til overgangen til en grønnere luftfart, og den regionale luftfartssektoren vil være svært viktig for å få på plass ny teknologi og nye energibærere som kan bidra til det grønne skiftet. Økt samarbeid er nøkkelen som kan få fart på innovasjonen og redusere tiden det tar å få nye, miljøvennlige løsninger på markedet.

Med bred erfaring fra å elektrifisere privatbilsegmentet og bringe null- og lavutslippsløsninger til det maritime markedet, samt tilgang til fornybar energi og høyt motiverte nøkkelinteressenter, er Norge godt posisjonert for å ta initiativ til en felles innovasjonsarena for regional luftfart. Programmet Grønn luftfart ble derfor nylig lansert av Luftfartstilsynet, Avinor, SINTEF og Norsk Industri for å koordinere og tilrettelegge en slik prosess.

For å markere starten på dette initiativet, har vi gleden av å invitere deg til den første internasjonale, tverrfaglige konferansen om fremtidig regional nullutslippsluftfart. Der ønsker vi å samle sentrale interessenter som representerer hele økosystemet innen luftfart, og som kan spille en rolle i å akselerere den grønne omstillingen. I løpet av konferansen ønsker vi å identifisere nøkkelområder å prioritere på kort sikt og finne ut hvordan vi kan samarbeide for å utvikle, teste og introdusere nye løsninger raskere.

Konferansen holdes i Det Gamle Biblioteket på Arne Garborgs Plass 4 i Oslo fra klokken 09.30–17.00. Det er gratis inngang og lunsj er inkludert. Velkommen!

Det er begrenset med plasser. Meld deg på her før 10. oktober 2022.

Program

09:00–09.30: REGISTER

09:30: WELCOME

Moderator Sigrun Aasland, CEO ZERO

09:40: OPENING ADDRESS

Norway’s Minister of Climate and Environment, Espen Barth Eide.

09:55: SIGNIFICANCE OF THE REGIONAL MARKET

Jane Amilhat, Head of Unit DG RTD, EU Commission
Ron van Manen, Head of Strategic Development, Clean Aviation JU
Astrid Lilliestråle, Director of Market Development, Enova
Andreas Aks, CEO Widerøe Zero

11:10–11:40: BREAK

11:40: TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Loic Questiaux, Sales Director EMEA
Maurilio Albanese Novaes Júnior, Head of Research & Technology – Embraer
Hervé Morvan, Chief of Future Platforms & Global Chief H2 Technology, Rolls-Royce
Claudio Camelier, Head of Marketing, Heart Aerospace
Nicolas Landrin, Zero-Emission lnfrastructure Manager, Airbus
Kjell Bengtsson, CEO Jotne

13:15 ADDRESS FROM MINISTRY OF TRANSPORT

Norway’s Minister of Transport, Jon-Ivar Nygård

13:30 LUNCH

14:30: REGULATORY FRAMEWORK AND THE INNOVATION ECOSYSTEM

Dietmar Bloemen, Programme Manager Sustainable Aviation, EASA
Jan Petter Steinland, Director Strategic Analysis & Transformation, CAA Norway
Olav Mosvold Larsen, VP Sustainability, Avinor
Børge Noddeland, Innovation Manager, Rolls-Royce Electrical Norway

15–10: THE HOLISTIC APPROACH – PANEL DISCUSSION AIRCRAFT OEM

Susan Ying, SVP, Global Operations, Ampaire
Jean J. Botti, CEO, VoltAero
Robert Schreiber, Senior Project Leader, Deutsche Aircraft
Nils Harald Hansen, Arctic Aerospace Solutions
Eric Lithun, CEO and founder, Elfly Group

THE HOLISTIC APPROACH – PANEL DISCUSSION AIRLINES, AIRPORTS & SCIENCE

Knut Morten Johansen, Head of Public Affairs, SAS
Lynda Johnston, Head of Business Development, Highlands & Islands Airports
John Nilsson, Strategic Manager, Swedavia
Trond Bakken, Marketing Director EU Research, SINTEF

16:00 BREAK

16:15: ENERGY & SUSTAINABILITY

Mari Gross Viddal, Head Analyst, Statkraft
Magnus Killingland, Segment Lead H2&CCS, DNV
Ingvild Kilen Rørholt, Transport Lead, ZERO

16:45: SUMMARISING INPUTS AND PRIORITIES
Green Aviation Norway

17:00: END OF FORMAL CONFERENCE

The venue will remain open to accommodate post-conference mingling.

For spørsmål, kontakt oss gjerne her.

Meld deg på arrangementet senest innen 10. oktober 2022