Om Grønn luftfart

Foto: Avinor
Foto: Avinor
Luftfarten er helt avhengig av å få til en overgang til en bærekraftig virksomhet for fortsatt å ha eksistensgrunnlag i fremtiden. Avinor, Luftfartstilsynet, Norsk Industri og SINTEF mener at Norge kan ta en lederrolle i dette arbeidet, og har derfor etablert et grønt luftfartsprogram vi har kalt Grønn luftfart.

I luftfartsprogrammet Grønn luftfart samler vi private og offentlige aktører, slik at vi sammen kan jobbe for klimavennlig flytransport. Programmet skal være åpent, inkluderende og helhetlig og gjøre det enklere for nasjonale og internasjonale aktører og innovatører å bruke Norge som arena for utvikling.

Programmet skal bidra til sikker integrering av ny teknologi og til at regulatoriske forhold blir ivaretatt fra en tidlig fase. Grønn luftfart vil gjøre infrastruktur og luftrom tilgjengelig for utvikling og testing av nye løsninger ved å fasilitere dialog og samarbeid. Dette vil gjøre det enklere for politikere, myndigheter og næringslivsledere å ta informerte beslutninger som vil bidra til transportformen blir klimavennlig og til at vi i et langstrakt land, som er avhengig av luftfart, fortsatt kan bruke fly.

Les mer om initiativtakerne bak Grønn luftfart her og hva vi gjør her.