Bli medlem av Grønn luftfart

Luftfartsprogrammet Grønn luftfart passer for alle som arbeider med luftfart i dag, eller som ønsker å bli en del av den fremtidige utslippsfrie luftfarten.

Det kan være bedrifter som produserer, leverer eller lagrer energi, bedrifter involvert i fly- eller flydeleproduksjon, tjenestetilbydere, flyselskaper, flyplassdrift, utdanning, forskning, utvikling og testing, klima- og miljøorganisasjoner og lignende.

Du kan bli med i vårt luftfartsprogram Grønn luftfart som partner eller som medlem. Partnere i programmet får plass i programmets styre. Et medlemsskap er gratis og gir tilgang til informasjon og medlemsaktiviteter.

Vedtekter (rettigheter og krav) for partnere og medlemmer vil vedtas på første generalforsamling.

Ønsker du å bli partner eller medlem, kontakt:

Trond Bakken

Markedssjef for EU-forskning, SINTEF Digital

Mobil: +47 992 08 649

trond.bakken@sintef.no

Jan Petter Steinland

Leder for innovasjon og utvikling, Luftfartstilsynet

Mobil: +47 479 21 550

JanPetter.Steinland@caa.no