Barth Eide til konferanse om grønn luftfart

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide kommer til Grønn luftfarts konferanse 18. oktober. Foto: Foto: Cecilie Stuedal/regjeringen.no
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide holder innlegg når Grønn luftfart arrangerer vår første interdisiplinære internasjonale konferanse for regional nullutslippsluftfart i Oslo 18 oktober. Bli med på «Zero Emission Regional Aviation Conference – Mobilising the full ecosystem».

Målet med konferansen er å samle aktører fra hele økosystemet innen luftfart, som alle kan bidra til å fremskynde det grønne skiftet i denne sektoren.

– På konferansen ønsker vi å identifisere viktige områder som må prioriteres på kort sikt og avdekke hvordan vi kan samarbeide for å utvikle, teste og introdusere nye løsninger. Målet er at vi skal oppnå en raskere omstilling til en utslippsfri luftfart, sier markedssjef for EU-forskning i SINTEF og en av initiativtakerne bak det grønne luftfartsprogrammet Grønn luftfart, Trond Bakken.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er en av dem som skal holde innlegg på konferansen, i tillegg til andre nasjonale og internasjonale aktører som er viktige for å realisere det grønne skiftet innen luftfart.

Programmet vil variere mellom innlegg, paneldebatter og aktiv deltakelse fra publikum. Konferansen er gratis og holdes hos NHO i Oslo fra kl. 09.30 til 17.00. Påmelding og mer informasjon om programmet kommer snart. Ta kontakt med oss, dersom du ønsker å sikre deg plass allerede nå.