Barth Eide til konferanse om grønn luftfart

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide holder innlegg når Grønn luftfart arrangerer vår første interdisiplinære internasjonale konferanse for regional nullutslippsluftfart i Oslo 18 oktober. Bli med på «Zero Emission Regional Aviation Conference – Mobilising the full ecosystem».

Etablerer grønt luftfartsprogram

Avinor, Luftfartstilsynet, Norsk Industri og SINTEF går sammen om å etablere et grønt luftfartsprogram.

Grønn luftfart: Hvor utslippsfritt er det mulig å fly?

Er du lei av flyskam? Forskerne, industrien og flybransjen jobber heldigvis for at du skal bli kvitt den.

AVINOR og SINTEF i europeisk samarbeid: Målet er utslippsfri luftfart

EU gir 25 millioner euro til et ambisiøst prosjekt for europeiske lufthavner som skal bidra til å ta i bruk nye teknologier i luftfarten. Fra Norge skal AVINOR og SINTEF bidra til en grønnere luftfart.