Grønn luftfart

Verdens luftfart må bli bærekraftig for å kunne fortsette å være en av våre viktigste transportformer også i fremtiden. Norge kan ta en lederrolle i arbeidet for klimavennlig flytransport. Vi samler derfor private og offentlige aktører, og etablerer et grønt luftfartsprogram: Grønn luftfart.

Nyheter

Se flere nyheter her.

Hva gjør vi?

Grønn luftfart er et grønt luftfartsprogram der initiativtakerne jobber for at Norge blir en arena for utvikling og implementering av nullutslippsluftfart. Det videre arbeidet med Grønn luftfart vil skje i samarbeid med aktører som blir med i programmet som partnere eller medlemmer.

Bli medlem

Grønn luftfart er et grønt luftfartsprogram som ønsker å inkludere hele økosystemet som er nødvendig for å gjennomføre det grønne skiftet innen luftfart. Store og små aktører, både med og uten erfaring fra bransjen, kan bli medlem eller partner.